Innovation

Kreativitet omsat i en værdiskabende praksis. Fornyelse. Innovation. Et buzzword, som kan forstås og praktiseres på mange forskellige måder. I mit arbejde med innovationsprocesser går kreativitet, værdiskabelse, målstyring og et grundigt praksiskendskab hånd i hånd. Som regel gør jeg også brug af principperne bag anerkendende – eller værdsættende – udforskning. Disse principper kan bringes i spil som grundlag og afgørende rammesætning for både innovation og organisationsudvikling. 

I mit arbejde med innovation har jeg mulighed for at gøre brug af en vifte af forskellige metoder, der favner såvel mere traditionelle erhvervspsykologiske som kunstneriske og kreative arbejds- og læringsformer. En omhyggelig dialog og forventningsafstemning med repræsentanter for din organisation bliver afgørende for hvilke konkrete metoder, det vil være meningsfuldt at inddrage. 

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 13.45.07