Forumteater

Interaktion, dialog og samarbejde i praksis

En interaktiv ramme for udforskning af konkrete dilemmaer, kommunikationsstrategier og handlemuligheder inspireret af bl.a. forumteater. Hvordan forholder vi os til hinanden i helt konkrete situationer, hvor der er noget på spil?

I centrum står engagement og deltagelse. I centrum står dialog, kommunikation og handlemuligheder i helt konkrete, praksisnære situationer. I centrum står særlige dilemmaer, konflikter, ressourcer og problemer, som vi har mulighed for at udforske og blive klogere på.

Afhængigt af opgavens art arbejder jeg sammen med dygtige skuespillere, konsulenter og partnere fra mit professionelle netværk. I tæt dialog med kunden skabes skræddersyede, praksisnære scenarier, som kan gøres til genstand for refleksion og læring på alle organisationsniveauer for såvel mindre teams som for større grupper af deltagere – og også som særlige begivenheder for hele organisationen.

Videreudvikling af organisationskultur, innovation, inklusion, videndeling, tværfagligt samarbejde, interviewtræning, fagprofessionel samtaletræning, den ‘svære’ samtale, konfliktforebyggelse og konfliktløsning – er blot et udvalg af de mange temaer, der kan bringes i spil. 

Målet er at skabe et konkret, levende, stærkt engagerende og interaktivt omdrejningspunkt for fælles refleksion, læring, videndeling og innovation.

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 13.45.07