Velkommen til min hjemmeside. Her kan du finde inspiration til, hvordan jeg kan hjælpe dig personligt, dit team eller din organisation. Jeg holder foredrag, udvikler workshops, temadage og kurser for organisationer og teams og tilbyder individuelle samtaleforløb og sparring. 

Som psykolog, facilitator og konsulent har jeg primært fokus på at skabe nye muligheder for refleksion, læring og fordybelse. Som skuespiller og instruktør arbejder jeg med kreativitet, innovation og kommunikation i teams og organisationer og med individuel kommunikationstræning og præsentationsteknik – den personlige performance.

Psykologi og performance udgør for mig et vigtigt fagligt erfaringsgrundlag og krydsfelt til at løse mange forskellige organisatoriske opgaver, styrke individuelle kompetencer og samarbejdsmuligheder, samt skabe et solidt og kvalificeret afsæt for ledelses- og organisationsudvikling.