Kommunikation

Kommunikation er det, der skaber os og som binder os sammen, privat, personligt og professionelt. Jeg holder af at supplere Descartes klassiker: Cogito, ergo sum – jeg tænker, altså er jeg – med et: Jeg kommunikerer, altså er jeg!

Kommunikation betyder (bl.a.) ‘at gøre fælles’ i betydningen at skabe fælles meningsfuldhed og fælles forståelse om det, vi har gang i – og om det, der skal ske. Kommunikation foregår overalt – vi kan som bekendt ikke ikke-kommunikere.

Kommunikation med fokus på anerkendelse, værdsættende udforskning og synliggørelse af ressourcer og handlemuligheder ser jeg som et vigtigt fokus. Kommunikation handler i dette perspektiv bl.a. om engageret videndeling, inspireret formidling, idé-generering og skabende samarbejde.

I et organisationsudviklende perspektiv er det vigtigt at skabe fælles engagement om forandringsprocesser, som troværdigt og meningsfuldt kobler de konkrete mål, der skal nås i det daglige arbejde her og nu til nye mål og visioner for fremtiden. Her bliver synlige og stærke organisationsfortællinger afgørende for arbejdsfællesskabet. Det kræver en organisationskultur, hvor den løbende kommunikation giver mulighed for netop at skabe og fastholde et fælles engagement. Og det kræver dedikation, inspiration og arbejdsglæde.

En fælles forståelse og et fælles grundlag for innovation, relations- og organisationsudvikling kan bringes i spil i form af skræddersyede kommunikationsforløb, seminarer og workshops. Min forhåbning er at skabe et bæredygtigt og praksisnært grundlag for organisatorisk merværdi, nye kompetencer og ny erkendelse – og ikke mindst inspiration og arbejdsglæde.

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 12.26.23