Empati

Empati styrker mødet mellem kommunikerende mennesker. Empati skal i denne sammenhæng forstås som noget, der netop bliver til i mødet – i relationen – med fokus på vores engagerede indlevelse og nysgerrighed i forhold til fælles handlemuligheder. Det handler om, at vi søger at leve os ind i de forhåbninger og visioner, som vi skaber sammen ud fra en mangfoldighed af perspektiver. Det handler også om at udforske den nonverbale kommunikation, og hvordan vores kropslige opmærksomhed kan ‘skyde genvej’ til øget forståelse, indsigt og professionel videreudvikling af relationelle kompetencer.


Vi kan blive bedre til at kommunikere empatisk.  Skræddersyede øvelsesforløb, inspireret af enkle og effektive øvelser fra professionel skuespillertræning, giver mulighed for at udfordre de ‘små grå vaner’ i vores daglige kommunikation med hinanden. Og øvelsesforløbene giver mulighed for en dybere indsigt, forståelse og styrkelse af den kommunikation, som vi skaber sammen.

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 13.45.07