Empati

Empati styrker mødet mellem kommunikerende mennesker. Empati skal i denne sammenhæng forstås som vores engagerede indlevelse og nysgerrighed i forhold til fælles handlemuligheder. Det handler om, at vi søger at leve os ind i de forhåbninger og visioner, som vi sammen skaber ud fra en mangfoldighed af perspektiver. Empati handler også om nonverbal kommunikation, og hvordan kropslig opmærksomhed giver os mulighed for at styrke vores relationelle kompetencer.


Vi kan blive bedre til at kommunikere empatisk.  Skræddersyede øvelsesforløb, inspireret af enkle og effektive øvelser fra professionel skuespillertræning, giver mulighed for at udfordre de ‘små grå vaner’ i vores daglige kommunikation med hinanden. Og øvelsesforløbene giver mulighed for en dybere indsigt, forståelse og styrkelse af den kommunikation, som vi skaber sammen.

Skærmbillede 2016-03-13 kl. 13.45.07